alt
STARÁME SE O VAŠE
ZDRAVÍ. JIŽ 30 LET.

Poznejte RBP
a zapojte se do
vánoční soutěže!

Prolétněte křížem krážem klíčovými momenty v historii RBP, zdravotní pojišťovny a vyplňte soutěžní kvíz. Na konci na vás čekají skvělé ceny od partnerů programu premium213, které od nás dostanete pod stromeček.

Zapojit se do soutěže Zobrazit pravidla Výherci

alt
1802

První zmínky o bratrské pokladně

Bratrskou pokladnu založili v roce 1802 horníci z Krušných hor, povoláni na Ostravsko hrabětem Wilczkem. Každý horník do pokladny přispíval určitým procentem ze mzdy, aby společně vytvářeli kolektivní finanční zdroj, který sloužil jako pomoc v případě úrazu, nemoci či úmrtí.

alt
1830

Rozvoj bratrských pokladen

Od roku 1830 spolu s prudkým rozmachem hornického průmyslu vznikaly nové bratrské pokladny. Ačkoliv stále fungovaly jako nezávislé spolky, zaměstnavatelé si začínali uvědomovat jejich důležitost a pravidelně přispívali finančními dary na podporu jejich činnosti.

alt
1854

Nový horní zákon

Rok 1854 s sebou přinesl nový horní zákon, který stanovoval povinnost každého těžaře založit bratrskou pokladnu. V důsledku zákona se zároveň objevila možnost spojování pokladen a omezení, při kterém horníci ztráceli při odchodu ze zaměstnání nárok na plnění.

alt
1892

Základní právní rámec bratrských pokladen

V 19. století byl stanoven základní právní rámec pro bratrské pokladny. Mezi hlavní opatření spadala povinnost sloučit pokladny s ostatními, zavedení nemocenského a zaopatřovacího oddělení a také povinnost zaměstnavatelů přispívat na nemocenské pojištění stejným dílem jako horníci.

alt
1922

Založení revírní bratrské pokladny

Na konci roku 1922 došlo v Moravské Ostravě k významné události. Byla zřízena Revírní bratrská pokladna. Po založení se do ní přihlásilo celkem 199 500 pojištěnců, zahrnujících nejen samotné zaměstnance hornického průmyslu, ale také jejich rodinné příslušníky.

alt
1945

Druhá světová válka

V roce 1945 nastalo pro RBP období plné strastí a obtíží. Okupace zanechala revír zdevastovaný a zbavený zdrojů, což mělo negativní dopad na schopnost podkladny poskytovat potřebnou podporu. Po osvobození Moravské Ostravy začala jednání ohledně navrácení zabaveného majetku.

alt
1948

Období socialismu a zánik RBP

Nový režim znamenal zásadní změnu v oblasti sociálního zabezpečení. Na základě sjednocení nemocenského pojištění byly zrušeny všechny předpisy týkající se důchodového, nemocenského a úrazového pojištění. 1. července 1948 byla ukončena činnost všech pojišťovacích institucí včetně RBP.

alt
1993

Nový začátek RBP, zdravotní pojišťovny

Důležité polistopadové společensko-politické změny otevřely novou kapitolu také pro RBP. Pojišťovna začala opět plnit svou roli od července roku 1992. Jejím hlavním úkolem bylo zajišťovat kvalitní zdravotní péči pro pojištěnce v oblastech severní Moravy, Slezska a Hodonínska.

alt
2023

RBP a současnost

V dnešní době je správa zdravotního pojištění svěřena zdravotním pojišťovnám, které jsou organizovány jako veřejnoprávní instituce. Z původního počtu 29 pojišťoven, které získaly oprávnění k působení v systému, zůstalo pouze 7. RPB je jednou z nich.

Zasoutěžte si o nadílku cen pro
zdraví s vědomostním kvízem

Stačí správně zodpovědět 10 soutěžních otázek a jedna z výher může být vaše! Výherce vylosujeme každý prosincový pátek 8.,15. a 22. 12. 2023, kdy proběhne slosování i o hlavní ceny.

Zapojit se do soutěže